Mukha kang ano sa una?

Gaano ka kapansin-pansin sa unang tingin?